Почасни чланови ЕТАН-а/ЕТРАН-а

Ниш, 9. јуна 1967.

          1. Рајко Томовић, почасни председник ЕТРАН-а

 

Задар, 12.јуна 1978.

          12 чланова

 

Београд, 1999.

          1. Академик Јован Сурутка

          2. Проф. др Димитрије Тјапкин

          3. Проф. др Радослав Хорват

 

Београд, 15.маја 2006.

          1. Академик Петар Миљанић

          2. Академик Момчило Ристић

          3. Академик Миомир Вукобратовић

          4. Академик Александар Маринчић

          5. Академик Илија Стојановић

          6. Академик Пантелија Николић

          7. Академик Нинослав Стојадиновић

          8. Проф. др Хуснија Куртовић

          9. Проф. Петар Правица

          10. Др Душан Христовић

          11. Проф. др Милић Стојић

          12. Проф. др Слободан Лазовић

          13. Др Војислав Аранђеловић

 

Златибор, 4. јуна 2013.

          1. Проф. др Срђан Станковић
          2. Проф. др  Боривој Лазић
          3. Проф. др Душан Петровачки

Заслужни чланови ЕТАН-а/ЕТРАН-а

 

Задар, 12. јуна 1978.

          119 чланова

 

Београд, 15. маја 2006.

          1. Проф. др Георги Димировски

          2. Проф. др Бранко Докић

          3. Проф. др Бранимир Ђорђевић

          4. Др Зоран Јакшић, научни саветник

          5. Проф. др Владимир Катић

          6. Проф. др Бранко Ковачевић

          7. Проф. др Боривој Лазић

          8. Проф. др Братислав Миловановић

          9. Проф. др Ђорђе Пауновић

          10. Проф. др Душан Петровачки

          11. Др Милољуб Смиљанић, научни саветник

          12. Проф. др Здравко Ускоковић

          13. Проф. др Балдомир Зајц

 

 

 Златибор, 4. јуна 2013.

          1. Проф. др Душан Драјић
          2. Проф. др Александар Нешић