Председник и заступник ЕТРАН-а
Проф. др Дејан Поповић, академик САНУ, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Потпредседник
Проф. др Слободан Вукосавић, дописни члан САНУ, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

 

Председништво друштва за ЕТРАН

Електроника
Проф. др Бранко Докић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Бања Лука
Проф. др Предраг Петковић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Телекомуникације
Др Предраг Петровић, научни саветник, Институт ИРИТЕЛ, Београд

Рачунарство
Проф. др Драган Јанковић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш
Проф. др Зора Коњовић, Универзитет Сингидунум, Београд, Центар Нови Сад

Проф. др Зоран Јовановић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Аутоматика
Проф. др Жељко Ђуровић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд
Проф. др Божо Крстајић, Универзитет у Подгорици, Електротехнички факултет, Подгорица


Нуклеарна техника
Проф. др Предраг Маринковић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд
Проф. др Борис Лончар, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Београд


Акустика
Проф. др Миомир Мијић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Антене и простирање
Проф. др Бранко Колунџија, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Вештачка интелигенција
Проф. др Сања Вранеш, Универзитет у Београду, Институт Михаило Пупин Београд

Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала
Проф. др Бранимир Рељин, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Електроенергетика
Проф. др Владимир Катић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад
Проф. др Слободан Вукосавић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд


Биомедицинска техника
Проф. др Дејан Поповић, академик САНУ, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд
Проф. Никола Јорговановић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад

Метрологија
Проф. др Драган Денић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Нови материјали
Проф. др Небојша Митровић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука, Чачак

Микроелектроника и оптоелектроника
Академик Нинослав Стојадиновић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш
Др Зоран Јакшић, научни саветник, Универзитет у Београду, ИХТМ, Београд


Микроталасна техника, технологије и системи
Проф. др Братислав Миловановић, Универзитет Сингидунум, Београд

Роботика и флексибилна аутоматизација
Проф. др Вељко Поткоњак, Универзитет Метрополитан, Београд

 

Одбор за научне и стручне скупове

в.д. председника др Зоран Јакшић, научни саветник, Универзитет у Београду, ИХТМ, Београд

Електроника
Проф. др Лазар Сарановац, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд
Проф. др Драган Манчић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Телекомуникације
Проф. др Зорица Николић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш
Проф. др Александра Смиљанић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд
Проф. др Петар Спалевић, Универзитет у Косовској Митровици,Факултет техничких наука Косовска Митровица

Рачунарство
Проф. др Иван Милентијевић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш
Проф. др Мирослав Поповић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад

Аутоматика
Проф. др Милан Рапајић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад
Проф. др Бобан Веселић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Нуклеарна техника
Доц. др Ковиљка Станковић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд
Др Драгана Николић, Универзитет у Београду, Институт Винча, Београд

Акустика
Проф. др Дејан Ћирић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Антене и простирање
Доц. др Миодраг Тасић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Вештачка интелигенција
Проф. др Милан Милосављевић, Универзитет Сингидунум, Београд

Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала
Проф. др Мирослав Лутовац, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд

Електроенергетика
Проф. Др Марко Росић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука, Чачак

Биомедицинска техника
Доц. др Милица Јанковић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Метрологија
Проф. др Платон Совиљ, Факултет техничких наука, Нови Сад

Микроелектроника и оптоелектроника
Проф. др Татјана Пешић Брђанин, Универзитет у Бања Луци, Електротехнички факултет, Бања Лука
Проф. др Анета Пријић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш


Микроталасна техника, технологије и системи
Проф. др Вера Марковић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш

Нови материјали

Проф. др Весна Пауновић, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш


Роботика и флексибилна аутоматизација
Др Александар Родић, научни саветник, Универзитет у Београду, Институт Михајло Пупин, Београд