Друштво за ЕТРАН, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и уз подршку међународног удружења IEEE, организује

62. конференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику

ЕТРАН 2018

и

5th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering

IcETRAN 2018


Palić, 11-14 June, 2018
.