Друштво за ЕТРАН, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и уз подршку међународног удружења IEEE, организује

61. конференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику

ЕТРАН 2017

и

4th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering

IcETRAN 2017


Кладово, 5. до 8. јуна 2017. године