Друштво за ЕТРАН, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и уз подршку колективних чланова Друштва и међународног удружења IEEE организује:

63. националну конференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику

ЕТРАН 2019

и

6th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering

IcETRAN 2019


Конференције су планиране за период 3-6 Јун, 2019

на Сребрном језеру.