Колективни чланови ЕТРАН-а

 

1. Електротехнички факултет, Београд

2. Електронски факултет, Ниш

3. Факултет техничких наука, Нови Сад

4. Факултет техничких наука, Чачак

5. Факултет организационих наука, Београд

6. Електротехнички факултет, Бања Лука

7. Електротехнички факултет, Подгорица

8. Електротехнички факултет, Источно Сарајево

9. Саобраћајни факултет, Београд

10. Технолошkо металуршки фалултет,Београд

11. Универзитет Сингидунум, Београд

12. Универзитет Метрополитан, Београд

13. Институт Ирител а.д, Београд

14. Институт Михајло Пупин, Београд

15. Институт Никола Тесла, Београд

16. Институт техничких наука САНУ, Београд

17. ИМТЕЛ Комуникација, Београд

18. Иновациони центар Електротехничког факултета, Београд

19. Иновациони центар напредних технологија, Ниш

20. РТ-РК, Нови Сад

21. РАТЕЛ, Београд

22. Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд

23. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд

24. Влатаком, Београд