Награде за најбоље радове Друштва за ЕТРАН 

Награде Друштва за ЕТРАН додељују се награде за најбољи рад на секцији, као и за најбољи рад младог истраживача на секцији. Кандидати се равноправно бирају између аутора са обе конференције које организује Друштво (ЕТРАН и ИцЕТРАН). Жири за награду је председништво секције, а предлоге за награде могу дати председавајући на седницама.

1. Награда за најбољи рад

Свака секција бира најбољи рад између оних који су излагани те године на обе конференције.

 • Награђеном аутору се приликом свечаног отварања конференције уручује специјална диплома Друштва за ЕТРАН.
 • Награђени аутор стиче право да му проширена верзија награђеног рада буде публикована у специјалном броју једног од научних часописа класе М24, М51 или М52 са којима сарађује ЕТРАН.
 • Добитници награде су СВИ аутори награђеног рада равноправно.
 • За сваку секцију додељује се награда за не више од једног рада. Секције задржавају право да у некој години не доделе награду.

 

2. Награда за најбољи рад младог истраживача

Друштво за ЕТРАН традиционално даје годишње награде за најбоље радове младих истраживача. Награда се састоји у следећем:

 • Награђеном аутору се приликом свечаног отварања конференције уручује специјална диплома Друштва за ЕТРАН.
 • Награђеним младим ауторима из претходне године који и у овој години имају рад као аутор/коаутор организатор плаћа трошкове два ноћења од којих једно обавезно укључује дан свечаног отварања, као и трошкове једне котизације. Ауторима који се не појаве на додели награда трошкови боравка неће бити надокнађени.
 • Награђеном аутору из претходне године који у овој години нема рад на ЕТРАН-у организатор покрива трошкове једног ноћења, и то оног дана када им се додељује награда. Ауторима који се не појаве на додели награда трошкови неће бити надокнађени.
 • Награђени аутор стиче право да му проширена верзија награђеног рада буде публикована у специјалном броју научног часописа Serbian Journal of Electrical Engineering.

Да би искористили ову погодност, награђени морају обавезно да се јаве у Секретаријат ЕТРАН-а (видети страницу Контакт) Мирјани Јованић да би били унети у списак.

Диплома ће бити припремљена и уручена само оним ауторима који експлицитно потврде да ће присуствовати свечаном отварању.

Пропозиције додељивања награда ЕТРАН-а младим истраживачима:

 • Награду ЕТРАН-а младим истраживачима могу добити аутори који су студенти редовних академских, мастерс и докторских студија и чија старост је максимално 25, 27, 40 година редом за сваку од наведених класа. Ови подаци обавезно се наводе на пријавном листу приложеном уз рад који конкурише за награду.
 • Кандидат за награду младим истраживачима мора бити први аутор на раду и мора лично излагати рад на конференцији.
 • Награде се додељују за сваку секцију ЕТРАН-а посебно. Уколико има испод 8 радова на секцији односно мање од 3 рада младих аутора награда на секцији се не додељује; уколико на секцији има између 8 и 24 радова додељује се максимално једна награда; уколико има преко 24 рада на секцији додељују се до две награде. Секција може донети одлуку да не додели награду ниједном истраживачу.
 • Награда младом истраживачу додељује се по предлогу председавајућег седнице или неког од чланова Председништва Секције, а према одлуци Председништва Секције.
 • Награда се додељује само првопотписаном младом истраживачу који је лично излагао рад. Коаутори на награђеном раду нису носиоци награде и не припадају им бенефиције које се односе на добитника.