Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering
11000 БЕОГРАД * Кнеза Милоша 9/IV * Teл. 011 32 33 957 * E-mail: etran@eunet.rs * http://etran.etf.rs