Друштво за електронику,телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
*** Платформа за пријављивање за EasyChair је активна од 28.05.2020 ***
Најновије вести из Етран-а:
*** ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЕТРАН И ИцЕТРАН СЕ ОДЛАЖУ ЗА 28. - 30. СЕПТЕМБAР ***
*** Рок за предају радова за конференцију Етран 2020 истиче 31. jyлa 2020. ***