Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику
Најновије вести из Етран-а:
*** ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЕТРАН И ИцЕТРАН СЕ ОДЛАЖУ ЗА 28. - 30. СЕПТЕМБAР ***
*** Предаја радова за конференцију Етран 2020 се завршава 15. jyлa 2020. ***

2019. година

Зборник ETRAН 2019.

Видео презентација 2019.

2018. година

Зборник ЕТРАН 2018.

2017. година

Зборник ЕТРАН 2017.

2007. - 2016. година

Зборници ЕТРАН 2007. - 2016.